•     ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี ยกเว้น 3+ สบาย สงกรานต์ คุ้มครอง 1 เดือน
  •    
  •  
  • (ตัวอย่าง ศฮ1234)


1. เมื่อเข้าสู่ระบบของธนาคารผ่าน ATM แล้ว ให้เลือกช่อง
"ชำระค่าสินค้าและบริการ"
2. เลือกผู้รับชำระเงิน/หน่วยงาน เป็น "บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด"
หรือ "ASIA INSURANCE 1950 CO.,LTD"
3. เลือกเลขบัญชีตามธนาคารที่ท่านมี ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 092-6-00222-8 บัญชีกระแสรายวัน

ธนาคารกรุงเทพ หมายเลขบัญชี 106-3-1-5449-4 บัญชีกระแสรายวัน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หมายเลขบัญชี 004-0-07507-7 บัญชีกระแสรายวัน

ธนาคารกสิกรไทย หมายเลขบัญชี 042-1-12640-2 บัญชีกระแสรายวัน

ธนาคารไทยพาณิชย์ หมายเลขบัญชี 059-3-04837-1 บัญชีกระแสรายวัน

ธนาคารทหารไทย หมายเลขบัญชี 170-1-12351-3 บัญชีกระแสรายวัน


4. เมื่อกรอกเลขบัญชีแล้ว ท่านสามารถใส่ยอดเงินที่ต้องการชำระ และใส่เลข
อ้างอิง 1 และ 2 (Ref.1 และ Ref.2) จากนั้นกดยืนยันการชำระเงิน

• ลูกค้าต้องสมัครบริการ Internet banking กับธนาคารก่อน
• เมื่อเข้าสู่ระบบของธนาคารแล้ว ให้เลื่อกช่อง "ชำระค่าสินค้าและบริการ"
• เลือกผู้รับชำระเงิน/หน่วยงาน เป็น "บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด" หรือ "ASIA INSURANCE 1950 CO.,LTD"
• เลือกเลขที่บัญชีตามธนาคารที่ท่านมี ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 092-6-00222-8
บัญชีกระแสรายวัน คลิก www.ktb.co.th

ธนาคารกรุงเทพ หมายเลขบัญชี 106-3-1-5449-4
บัญชีกระแสรายวัน คลิก www.bangkokbank.com

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หมายเลขบัญชี 004-0-07507-7
บัญชีกระแสรายวัน คลิก www.krungsrionline.com

ธนาคารกสิกรไทย หมายเลขบัญชี 042-1-12640-2
บัญชีกระแสรายวัน คลิก www.kasikornbank.com

ธนาคารไทยพาณิชย์ หมายเลขบัญชี 059-3-04837-1
บัญชีกระแสรายวัน คลิก www.scbeasy.com

ธนาคารทหารไทย หมายเลขบัญชี 170-1-12351-3
บัญชีกระแสรายวัน คลิก www.tmbdirect.com

• เมื่อเลือกบัญชีผู้ชำระเงินแล้ว ท่านสามารถใส่ยอดเงินที่ต้องการชำระ และใส่เลขอ้างอิง 1 และ 2 (Ref.1 และ Ref.2) จากนั้นกดยืนยันการชำระเงิน

• ธนาคารจะออกเอกสารการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งเอกสารนี้จะใช้เป็นเสมือนใบยืนยันการคุ้มครองตามกรมธรรม์ที่ท่านซื้อ
• เอกสารกรมธรรม์ตัวจริงจะถูกจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ท่านกรอกไว้ในแบบฟอร์มอีกครั้ง

1. แจ้งเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสว่า “ชำระเบี้ยประกันภัยของบริษัท เอเชียประกันภัย ประเภทบริการ เอเชียพลัส”

2. แจ้งเลขที่บัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์มือถือ ให้ตรงกับข้อมูลที่กรอกไว้ใน
แบบฟอร์มสั่งซื้อประกัน

3. เจ้าหน้าที่จะให้สลิปไว้เป็นหลักฐานการชำระเงิน ซึ่งสลิปนี้จะใช้เป็นเสมือนใบยืนยัน
การคุ้มครองตามกรมธรรม์ที่ท่านซื้อ

4. เอกสารกรมธรรม์ตัวจริงจะถูกจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ท่านกรอกไว้ในแบบฟอร์ม อีกครั้ง